თელავში მარტოხელა და სოციალურად დაუცველი ხანდაზმულებისთვის არსებობდეს ისეთი სოციალური დაცვის პროგრამა, (უპოვართა სახლის ბენეფიციარებისთვის, სხვა მარტოხელა ხანდაზმულებისთვის) რომელიც გაითვალისწინებს არა მხოლოდ მათი საბაზისო მოთხოვნილებების: ფიზიოლოგიური, უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, არამედ მათი: აღიარება/დაფასების, თვითრეალიზების მოთხოვნილებებსაც. პროგრამამ მიზანშეწონილია ხელი შეუწყოს მათი განვითარების და ფუნქციონალური შესაძლებლობების შენარჩუნების პროცესს, რომელიც მოხუცებულობის პერიოდის კეთილდღეობის გარანტია. (ფუნქციური შესაძლებლობა - ჯანმრთელობასთან პირდაპირ კავშირშია) ამის რეალიზებისთვის, მაგალითად შესაძლებელია: მოეწყოს მათთვის კინოჩვენებები, მოვიწვიოთ თელავის თეატრის სპექტაკლებზე, ქალაქში სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებზე, მათი ჩართულობით შეიქმნას სოციალური საწარმოები, გამოყენებულ იქნას მათი ადამიანური რესურსი -„დროის ბანკის“ საშუალებით და სხვა

  • დამატების თარიღი: 13.12.2019
  • მუნიციპალიტეტი: თელავი
  • ავტორი: ნინო პაატაშვილი
  • ელ.ფოსტა: geopida@gmail.com
  • კატეგორია: სხვა...
  • ხმების რაოდენობა: 2

მსგავსი ინიციატივები

თელავი

<p>მეწარმე ქალთა მხარდამჭერი სამუშაო ჯგუფის შექმნა და შეხვედრების დაგეგმვა ადგილობრივი თვითმართველ ო...

იხილე სრულად
გურჯაანი

<p>დღესდღეობით ჩვენს ქვეყანაში საკმაოდ მწვავედ დგას სოციალურად დაუცველი პირების პრობლემა, მათ მიმართ...

იხილე სრულად