თელავის მერიის მიერ გამოიყოს დაფინანსება ადგილობრივ მეწარმეთა ელექტრონული და ბეჭდური გზამკვლევის ქართ/ინგლ.ენებზე მოსამზადებლად. გზამკვლევში წარმოდგენილი უნდა იყოს ინფორმაცია მეწარმე ქალთა შესახებ საკონტაქტო ინფორმაცია დარგების მიედვით. ამასთან, მერიამ გაუწიოს შუამდგომლობა, რათა ინფორმაცია განთავსდეს ტურიზმის დეპარტამენტის გვერდზე და გახდეს ტურისტებისთვის ხელმისაწვდომი. ერთად თავმოყრილი ინფორმაცია დაეხმარება მეწარე ქალების საქმიანობის (სერვისი, პროდუქტი) შესახებ როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის, ისე ტურისებისთვის მიწოდებაში, რაც გაზრდის გაყიდვებს.

  • დამატების თარიღი: 01.02.2020
  • მუნიციპალიტეტი: თელავი
  • ავტორი: მეწარმე ქალთა კლუბი2
  • ელ.ფოსტა: telavimewarmeqali@gmail.com
  • კატეგორია: ტურიზმი
  • ხმების რაოდენობა: 1

მსგავსი ინიციატივები

თელავი

<p>ქალ მეწარმეთა შეკრების ადგილის გამოყოფა, სადაც მოხდება მოსაზრებების გაცვლა გზიარება, მარკეტინგის ...

იხილე სრულად
თელავი

<p>ტურისტული კომპანიების დაინტერესება მცირე მეწარმეების პროდუქციით/ხელშეწყობა/პოპულარიზაცია.</p>

იხილე სრულად