ქალაქ გურჯაანს არ აქვს კინოთეატრი.

ბრწყინვალე იქნება, თუ კინოთეატრი გაიხსნება, ამით ბევრი ახალგაზრდის სურვილი ასრულდება.

მრავალი ახალი ფილმი გამოდის და გურჯაანის მუნიციპალეტიტის მოსახლეობას მათი ნახვის შესაძლებლობა მიეცემა.

მსგავსი ინიციატივები

თელავი

<p>თელავში და თელავის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდების დასაქმება დიდ პრობლემას წარმოადგენს. არის შეუსაბ...

იხილე სრულად
თელავი

<p>თელავის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდული სივრეცეეები ნაკლებადაა განვითარებული, განსაკუთერბით კი სოფლე...

იხილე სრულად