თელავი

ახალგაზრდული სივრცის მოწყობა, სადაც მოხდება ახალგაზრდებს შორის ინფორმაციის, გამოცდილებისა და ცოდნის ...

იხილე სრულად
ყვარელი

ჩემი ინიციატივა მუნიციპალიტეტს მარიამ ბეუქლიშვილი ჩემი ინიციატივა ყვარლის მუნიციპალიტეტის უკიდურეს ა...

იხილე სრულად
ყვარელი

ჩემი ინიციატივა მუნიციპალიტეტს ყვარელში, ახალსოფლის ახალგაზრდული ცენტრი რამდენიმე წელია თემში ცვლილე...

იხილე სრულად
გურჯაანი

ახალგაზრდების დასაქმების პრობლემა თეკლა ფრიდონაშვილი - ჩალაუბანი ახალგაზრდების მიერ მუნიციპალიტეტის...

იხილე სრულად
გურჯაანი

სპორტული წრეები გოგონებისთვის-ნია აროშვილი - კაჭრეთი გურჯაანის მუნიციპალიტეტში გოგონათა სპორტული წრ...

იხილე სრულად
გურჯაანი

ნატალია თუნიაშვილი - ჩუმლაყი ახალგაზრდების მიერ დიდი რაოდენობით თამბაქოს მოხმარება გურჯაანის მუნიცი...

იხილე სრულად
თელავი

ქალაქ თელავში ე.წ. „ახალი ბაღის“ რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა თელავში აუცილებელია ე.წ. ...

იხილე სრულად
გურჯაანი

ქალაქ გურჯაანს არ აქვს კინოთეატრი. ბრწყინვალე იქნება, თუ კინოთეატრი გაიხსნება, ამით ბევრი ახალგაზრდ...

იხილე სრულად
თელავი

თელავში და თელავის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდების დასაქმება დიდ პრობლემას წარმოადგენს. არის შეუსაბამო...

იხილე სრულად
თელავი

თელავის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდული სივრეცეეები ნაკლებადაა განვითარებული, განსაკუთერბით კი სოფლებში...

იხილე სრულად
თელავი

თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლებში არ არის ახალგაზრდებისთვის თავშეყრის ადგილები. ვთხოვთ შესაბამის სამ...

იხილე სრულად
თელავი

ქალაქ თელავის იერსახის გალამაზებისთვის ძალიან კარგი იქნება თუ მოხდება იორდანეს წყლის წინ აღმ...

იხილე სრულად