ჩემი ინიციატივა მუნიციპალიტეტს ყვარელში, ახალსოფლის ახალგაზრდული ცენტრი რამდენიმე წელია თემში ცვლილებების განხორციელებას უწყობს ხელს და არსებული პრობლემების მოგვარებაში, რეალობის ხედვაში ეხმარება ახალგაზრდებს. შეიძლება ითქვას, რომ მუნიციპალიტეტის 6 თემში უკეთესი მდგომარეობა შეიქმნა, კულტურულ, სპორტულ, ინტელექტუალურ, გარემოსდაცვით და სამოქალაქო აქტივობებში. ახალგაზრდების ინიციატივაა მეტი ღონისძიებების დაგეგმვა, მშვიდ პერიოდებში. ერთერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება სპორტული თამაშებია, რადგან არ არის საგანმანათლებლო და თითქმის ყველა ჯგუფს შეუძლია ჩაერთოს აქტივობებში. ახალგაზრდების გადაწყვეტილებით მხიარული სტარტების დაგეგმვა და მოწყობა უმნშვნელოვანესი იქნებოდა თემის სხვადასხვა ასაკის წარმომადგენლებისთვის. როგორც პატარებისთვის ასევე უფროსებისთვის.

მსგავსი ინიციატივები

თელავი

<p>ახალგაზრდული სივრცის მოწყობა, სადაც მოხდება ახალგაზრდებს შორის ინფორმაციის, გამოცდილებისა და ცოდნ...

იხილე სრულად
ყვარელი

<p>ჩემი ინიციატივა მუნიციპალიტეტს მარიამ ბეუქლიშვილი ჩემი ინიციატივა ყვარლის მუნიციპალიტეტის უკიდურე...

იხილე სრულად